Koga Elblaska

Úvod » Lodě » Koga Elblaska

Někdy před koronovou estrádou jsem započal stavbu papírové plachetnice z Maleho Modeláře model Koga Elblaska - neboli koga z Elbingu. Jedinným vodítkem pro vytvoření tohoto modelu byla pečeť z Elbingu a znalosti ze stavby tehdejších plavidel, kterým se říkalo koga. Pečeť je z roku 1390. Pustil jsem se tehdy přímo do vystřihovánky a dostavěl trup, který jsem se zbytkem vystřihovánky věnoval některému z mých mladých modelářů, kteří navštěvovali naše kroužky. Naštěstí jsem si naskenoval celou vystřihovánku, protože jsem se rozhodl model postavit znovu, ale ve větším měřítku 1:72. Jednak proto, že jsem chtěl mít ten model větší, ale hlavním důvodem byla nízká kvalita textur vystřihovánky. Proto jsem skeny upravil na PC v grafickém programu tak, aby i barevně byla koga bližší skutečné lodi v té době. Po stavbě trupu, který jsem vypěnil stavební pěnou a oplaňkoval, jsem trup na nějaký rok odložil, protože jsem bojoval sám se sebou jestli jej nemám vyhodit a začít znovu. Naštěstí kamarád modelář Pavel Koudelka kogu postavil z originálu a v roce 2022 a 2023 s ní objížděl soutěže a mne se jeho koga tak zalíbila, že jsem se překonal a kogu na rozhraní února a března 2024 dokončil právě včas, abych stihnul MČR Naviga skupivy C v Turnově a pak MiPL v Olesnici (Polsko). Na obou mistrovstvích jsem získal bronzové medaile, což odpovídalo složitosti tohoto modelu. Jako vstup do skupiny C Naviga to není tak špatné.